زمین لرزه آب را به طلا تبدیل می کندزمین لرزه آب را به طلا تبدیل می کند

زمین لرزه آب را به طلا تبدیل می کند
محققان استرالیایی مدعی هستند : در طول زمین لرزه ها، طلا در پوسته ی زمین ذخیره می شود. این محققان دریافته اند که طلا زمانی شکل می گیرد که زلزله شکاف سنگی پر از یک سیال را گسترش می دهد و موجب افت فشار آن می شود که در واقع اجازه می دهد که طلا به مایعی محلول تبدیل شده و از بین برود. پژوهش این محققان که در نشریه Nature Science of Geoscience منتشر شده است توضیح می دهد که چگونه فلز طلا از یک حالت محلول به رسوبات متمرکز تغییر حالت می دهد. این محققان معتقدند : "این فرایند ممکن است 80 درصد ذخایرطلای زیرزمینی جهان را تشکیل دهد". بیشتر طلاهای جهان در رگه های کوارتز یافت می شود که طی دوره های کوهستانی حدود سه میلیارد سال پیش شکل گرفته اند و توسط حجم زیادی از آب در امتداد گسل های عمیق در طول گسل های عمیق و فعال ذخیره شده اند. رگه های آب حاوی طلا تحت فشارهای نوسان دار در طول زمین لرزه شکل گرفته اند، اما تا به حال میزان فشار این تغییرات و نحوه شکل گیری طلا از آن ناشناخته است. دکتر دادیان وریلی از دانشگاه کوئیزیلند و پروفسور ریچارد هنلی از دانشگاه ملی استرالیا یک مدل ریاضی را برای شبیه سازی مقیاس های مختلف زمین لرزه بر شکستگی های سنگی پر شده با این سیال ایجاد کرده اند. آنها متوجه شده اند که کاهش فشار ناگهانی در گسل باعث می شود که مایع در داخل آن گسترش یافته و شروع به تبخیر کند فرآیندی که بعنوان تبخیر فلزی شناخته می شود. دکتر وریلی معتقد است : "تغییر حجم گسل باعث تغییر در فشار مایع می شود. مایع در فشار بیش از حد تغییرات شیمیایی و مولکولی می دهد و مواد معدنی مختلفی که در حال حل شدن هستند بسیار سریع شروع به رسوب کردند می کنند". مواد معدنی مختلف در حال رسوب از مایعات در فشارهای مختلف خاص شناخته شده هستند. محققان معتقدند در حالی که این رویداد ممکن است مقدار قابل توجهی از طلا را ذخیره نکند، اما با اینحال زمین لرزه های متوالی در همان منطقه می تواند باعث ایجاد این رسوبات در طی جابجایی گسل شود و در نهایت منجر به افزایش میزان حجم طلای قابل استخراج در آنها شود. بیشترین حجم طلایی که در بزرگترین معدن طلایی که تا به امروز کشف شده است در معرض یا نزدیکی سطح قرار داشته اند. محققان امیداورند که در آینده ای نزدیک این پژوهش ها به اکتشافات طلایی بیشتری کمک کرده و ذخایر  طلایی جهان را افزایش دهد.
ترجمه : تیم طلاتولز

 

منبع : http://www.cbc.ca/news/technology/earthquakes-turnتاریخ ثبت : 1397/04/10