گوهرگری(سنگ تراشی) - تاریخ گزارش : 1398/09/23

گروه های کالا

تستر برليان

تستر برليان

برليان شور

برليان شور

بار خونه

بار خونه

ذره بين 14X

ذره بين 14X

قلم هارد نس

قلم هارد نس

ذره بین10X

ذره بین10X

صفخه فست(180)

صفخه فست(180)

صفخه برش 11.0

صفخه برش 11.0

پیچ چپ گرد (فست)

پیچ چپ گرد (فست)

قلم رو

قلم رو

صفحه 1 از 5

گوهرگری(سنگ تراشی) - جستجو